MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHU VỰC ASIAN

Thứ năm - 17/12/2015 16:32
 
img476

Từ ngày 14 -16/12/2015, tại KS SheratonTP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền- Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước trong khu vực Asean…

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHU VỰC ASIAN

Từ ngày 14 -16/12/2015, tại KS SheratonTP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền- Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước trong khu vực Asean…

 

 

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền,

 

Trao đổi nhanh bên lề hội thảo, PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền, chia sẻ:  “ Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm góp ý xây dựng một mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean thống nhất hoàn thiện, nhằm triển khai có hiệu quả việc đưa y học cổ truyền vào hệ thống chăm sóc sức khỏe tại VN, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng Asean lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm với xã hội, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc trong khu vực...”

 

Tại buổi hội thảo, ngoài báo cáo của nước chủ nhà do PGS.TS. Nguyễn Phương Dung, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trình bày: về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của Việt Nam. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của các nước Cambodia, Lào, Malaysia, Myanmar…

Điểm nhấn của hội thảo: Dự thảo mô hình đào tạo cho tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nước

Các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi góp ý cho mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế thôn bản và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean.

Theo kế hoạch: Đoàn đại biểu sẽ dành thời gian ngày 15 - 16/12 để đi tham quan thực tế tại trạm y tế xã Bầu Cạn, Thiền viện Linh Chiếu, huyện Long Thành, thăm mô hình đào tạo Y học cổ truyền tại Khoa YHCT trường đại học y, dược Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Hội thảo là cơ sở để nước chủ nhà Việt Nam tiếp tục bổ sung cho dự thảo mô hình đào tạo nhằm hoàn thiện bản dự thảo đệ trình lên Hội nghị Các quan chức cao cấp về phát triển y tế của Asean (SOMHD). Việc triển khai mô hình đào tạo phù hợp và hiệu quả ở mỗi nước thành viên sẽ góp phần vào công tác thực hiện mục tiêu sức khỏe cho người dân Asean giai đoạn 2015 - 2020. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam cùng đóng góp vào nỗ lực chung, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với Cộng đồng Asean…/.

                                                                                         Ph D Nguyễn ( Ghi nhận)

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHU VỰC ASIAN

Thứ năm - 17/12/2015 16:32
 
img476

Từ ngày 14 -16/12/2015, tại KS SheratonTP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền- Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước trong khu vực Asean…

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHU VỰC ASIAN

Từ ngày 14 -16/12/2015, tại KS SheratonTP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền- Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước trong khu vực Asean…

 

 

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền,

 

Trao đổi nhanh bên lề hội thảo, PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền, chia sẻ:  “ Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm góp ý xây dựng một mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean thống nhất hoàn thiện, nhằm triển khai có hiệu quả việc đưa y học cổ truyền vào hệ thống chăm sóc sức khỏe tại VN, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng Asean lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm với xã hội, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc trong khu vực...”

 

Tại buổi hội thảo, ngoài báo cáo của nước chủ nhà do PGS.TS. Nguyễn Phương Dung, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trình bày: về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của Việt Nam. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của các nước Cambodia, Lào, Malaysia, Myanmar…

Điểm nhấn của hội thảo: Dự thảo mô hình đào tạo cho tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nước

Các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi góp ý cho mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế thôn bản và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean.

Theo kế hoạch: Đoàn đại biểu sẽ dành thời gian ngày 15 - 16/12 để đi tham quan thực tế tại trạm y tế xã Bầu Cạn, Thiền viện Linh Chiếu, huyện Long Thành, thăm mô hình đào tạo Y học cổ truyền tại Khoa YHCT trường đại học y, dược Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo PGS.TS. Phạm Vũ Khánh: Hội thảo là cơ sở để nước chủ nhà Việt Nam tiếp tục bổ sung cho dự thảo mô hình đào tạo nhằm hoàn thiện bản dự thảo đệ trình lên Hội nghị Các quan chức cao cấp về phát triển y tế của Asean (SOMHD). Việc triển khai mô hình đào tạo phù hợp và hiệu quả ở mỗi nước thành viên sẽ góp phần vào công tác thực hiện mục tiêu sức khỏe cho người dân Asean giai đoạn 2015 - 2020. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam cùng đóng góp vào nỗ lực chung, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với Cộng đồng Asean…/.

                                                                                         Ph D Nguyễn ( Ghi nhận)