Vietbank và tổng cục thuế ký thỏa thuận hợp tác

THUrsday - 10/09/2015 07:54
 
hinh20ky20ket201

Với mục tiêu hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, giúp các Doanh Nghiệp tiết kiệm thời gian, đơn giản thủ tục, ngày 14/08/2015, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế tại TP Hà Nội.

Theo đó, từ nay trở về sau các Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục nộp thuế thông qua cổng điện tử của Tổng Cục Thuế tại bất cứ thời điểm nào trong các ngày, kể cả ngày nghỉ lễ, thuận tiện tại mọi địa điểm có kết nối internet. Đồng thời, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian và công sức chờ đợi do không phải đến trực tiếp, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch. chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế của Doanh Nghiệp cũng như được sử dụng các dịch vụ gia tăng của VietBank, bên cạnh đó giúp ngành Thuế tăng cường công tác quản lý, thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

hinh20ky20ket201

Ông Dương Nhất Nguyên - Phó Tổng Giám Đốc VietBank ký kết với Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Với cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực và điều kiện tối đa để tạo thuận lợi cho Doanh Nghiệp, VietBank sẽ triển khai phối hợp thu thuế tại 3 kênh: qua website của Tổng cục Thuế, tại quầy giao dịch và dịch vụ Internet banking của ngân hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 18001122 hoặc CN/PGD gần nhất của VietBank để được tư vấn

Vietbank và tổng cục thuế ký thỏa thuận hợp tác

THUrsday - 10/09/2015 07:54
 
hinh20ky20ket201

Với mục tiêu hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, giúp các Doanh Nghiệp tiết kiệm thời gian, đơn giản thủ tục, ngày 14/08/2015, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) đã tiến hành ký kết Thỏa thuận triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế tại TP Hà Nội.

Theo đó, từ nay trở về sau các Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục nộp thuế thông qua cổng điện tử của Tổng Cục Thuế tại bất cứ thời điểm nào trong các ngày, kể cả ngày nghỉ lễ, thuận tiện tại mọi địa điểm có kết nối internet. Đồng thời, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian và công sức chờ đợi do không phải đến trực tiếp, không phụ thuộc giờ làm việc của quầy giao dịch. chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế của Doanh Nghiệp cũng như được sử dụng các dịch vụ gia tăng của VietBank, bên cạnh đó giúp ngành Thuế tăng cường công tác quản lý, thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

hinh20ky20ket201

Ông Dương Nhất Nguyên - Phó Tổng Giám Đốc VietBank ký kết với Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Với cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực và điều kiện tối đa để tạo thuận lợi cho Doanh Nghiệp, VietBank sẽ triển khai phối hợp thu thuế tại 3 kênh: qua website của Tổng cục Thuế, tại quầy giao dịch và dịch vụ Internet banking của ngân hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 18001122 hoặc CN/PGD gần nhất của VietBank để được tư vấn